KALENDAR ODVOZA OTPADA
NAŠE USLUGE
ODLUKE I IZVJEŠĆA
JAVNA NABAVA
Registracija
Pretraži Podgorski komunalac
Promijeni temu
Podgorski komunalac
Podgorski komunalac
Registracija
Promjena teme
Pretraži Podgorski komunalac
OSNOVNE INFORMACIJE
KALENDAR ODVOZA OTPADA
RECIKLAŽNO DVORIŠTE
NAŠE USLUGE
ODLUKE I IZVJEŠĆA
JAVNA NABAVA
KONTAKTI
INFORMIRANJE

Izjave o načinu korištenja javne usluge na području Općine Podgora

Podgorski komunalac
4.3.2024.

Podgorski komunalac
4.3.2024.

KONTRAST
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED
ZATVORI

Poštovani korisnici,

Javljamo Vam da je Podgorski komunalac započeo slanje poštom preporučeno izjava o načinu korištenja javne usluge na području Općine Podgora.

Sukladno članku 74. Zakona o gospodarenju otpadom (NN84/2021), članku 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) i članku 18. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgora („Službeni glasnik Općine Podgora” br. 2/22) davatelj usluge Podgorski komunalac d.o.o. predlaže, a korisnik usluge se očituje o izjavi o načinu korištenja javne usluge na području Općine Podgora.

Korisnik usluge je dužan davatelju usluge vratiti dva primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste. U protivnom se smatra da je korisnik usluga suglasan s prijedlogom davatelja usluge.

Davatelj javne usluge će po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Obavezni prilozi:

- preslika osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta korisnika usluge

- u slučaju kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja naknade za javnu uslugu ugovorom prenio na korisnika nekretnine, prilaže se preslika ugovora ili odgovarajuća izjava vlasnika nekretnine.

Dostavljena izjava sadrži i izvadak iz cjenika za korisnike kategorije kućanstvo i korisnike kategorije koji nisu kućanstvo sa iznosima obavezne minimalne javne usluge i cijenama predaje spremnika komunalnog otpada po zapremini odabranog spremnika.

U Podgori, 04.03.2024

 

Vaš Podgorski komunalac

Čitatelji ocijenili:
2
Ocijeni članak

Da biste sudjelovali u ocjenjivanju ovog članka, trebate se prijaviti. Prijavite se ovdje. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Komentiraj članak

Prijavite se da možete komentirati članak. Ako još niste registrirani, kliknite ovdje za registraciju.

Više na temu: