PODGORSKI KOMUNALAC

Živjeti s prirodom!

NATJEČAJI ZA POSAO

PODGORSKI KOMUNALAC

Temeljem članka 77. stavka 3.  Zakona o  gospodarenju otpadom („NN“ br. 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon ), Podgorski komunalac d.o.o., A.K. Miošića 2, Podgora, u svojstvu Davatelja usluge provodi

JAVNO  SAVJETOVANJE
O PRIJEDLOGU CIJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUČJU OPĆINE PODGORA

Početak savjetovanja: 10. prosinca 2022. godine

Završetak savjetovanja: 10. siječnja 2023. godine

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgora (Glasnik, službeno glasilo Općine Podgora, broj 02/2022, u daljnjem tekstu: Odluka) donijelo je Općinsko vijeće Općine Podgora na sjednici održanoj dana 07. veljače 2022. godine te je stupila na snagu osmog dana od dana objave.

Trgovačko društvo Podgorski komunalac d.o.o. iz Podgore je Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgora i to od dana 01. listopada 2022. godine.

Člankom 77. stavak 1.  Zakona propisano je da Davatelj usluge donosi Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada za svoje područje i to temeljem Odluke općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Člankom 77. stavak 3. Zakona propisano je da Davatelj usluge dužan provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Pozivamo  zainteresiranu javnost da najkasnije do 10. siječnja 2023. godine dostave svoje  prijedloge i primjedbe na prijedlog Cjenika putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: podgorski.komunalac@podgora.hr.

Dana 20. prosinca 2022. godine imat ćemo Dan otvorenih vrata i odgovarat na sve upite i to u našem uredu koji je u zgradi Općine Podgora, na adresi A.K. Miošića 2 u Podgori, 1. kat. 

Dana 09. siječnja 2023. godine u 18,00 sati bit će održana javna tribina u Kinu Podgora na kojoj ćemo dati pojašnjenja o novom sustavu. 

Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju s javnosti objavit će se internetskoj stranici trgovačkog društva Podgorski komunalac d.o.o. www.podgorski-komunalac.hr, a izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje Davatelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju bit će prilog Cjeniku koji će se dostaviti na suglasnost izvršnom tijelu Općine Podgora.

Ukoliko ne želite da vaš komentar bude javno objavljen, molimo vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

 

Podgorski komunalac d.o.o.

Direktorica

Marija Čehko, v.r.

NATJEČAJ za prijem u radni odnos zaposlenika na radnom mjestu „VOZAČ / VOZAČICA SPECIJALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA na neodređeno vrijeme

Natječaj Vozač 06.10.2022.

NATJEČAJ za prijem u radni odnos zaposlenika na radnom mjestu „RADNIK / RADNICA NA PRIKUPLJANJU OTPADA“ na neodređeno vrijeme

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Podgorski komunalac d.o.o.

OSNOVNA ZADAĆA

PODGORSKI KOMUNALAC

podgora

Osnovna zadaća PODGORSKOG KOMUNALCA d.o.o. je da u suradnji sa osnivačem te u okviru prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati trajno i kvalitetnoobavljanje istih, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice
u kojem društvo djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg upravljanja društvom.

Privremeno reciklažno dvorište u Gornjoj Podgori

Od 01.07. do 31.08. samo prema unaprijed dogovorenom terminu
na tel. 099 801 53 74

KAMO S OTPADOM

Znate li da čak 80% proizvoda koristimo jednom i bacimo?

reciklažno dvorište podgora

Skupi, složi, savjesno odloži

‘Skupi, složi, savjesno odloži! kampanja je Općine Podgora i trgovačkog društva Podgorski
komunalac d.o.o. čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog
sakupljanja otpada.

reciklažno dvorište podgora

Upute korisnicima reciklažnog dvorišta

1. Reciklažno je dvorište objekt namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, namijenjen isključivo građanima, korisnicima usluge povezane s javnom
uslugom.

pravila komunalac

Pravilnik o načinu rada privremenog reciklažnog dvorišta

Temeljem članka 113. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19,
98/19. ), članka 18. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17), te čl.4. Zapisnika o
osnivanju jednostavnog društva Podgorski komunalac d.o.o.,

komunalac

Predmet poslovanja

  • održavanje čistoće javnih površina
  • uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park-šuma, zelenila uz prometnice te morskih plaža
  • održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina
  • upravljanje i održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje, upravljanje i naplata parkiralištima
  • održavanja građevina javne odvodnje oborinskih vod

Novosti

PODGORSKI KOMUNALAC

Znate li da čak 80% proizvoda koristimo jednom i bacimo?

Podgorski komunalac

Živjeti s prirodom!

Kontakt

PODGORSKI KOMUNALAC

Adresa

PODGORSKI KOMUNALAC d.o.o. A. K. Miošića 2 21327 Podgora

Tel / Fax

faks: +385 (0)21 603 954 tel: +385 (0)21 342-739

Email

podgorski.komunalac@podgora.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/Petak: 07am to 15pm